Vēja enerģija

Vēja enerģija ir viens no alternatīvās enerģijas ražošanas veidiem, kas izmantojot vēja turbīnas pūķus vai buras rada vai nu mehānisko vai elektroenerģiju, lai to pēc tam nogādātu cilvēkiem. Vēja enerģija ar buru palīdzību tikusi izmantot jau gadu simtiem un pat tūkstošiem ilgi , bet tikai nesen sāka parādīties pirmās vēja dzirnavas un vēl nesenāk vēja ģeneratori, kas rada elektrību. Pasaulē kopā katru gadu tiek saražoti jau aptuveni 460 Gigawati vēja enerģijas, kas ir aptuveni 4% no kopējas pasaules enerģijas ražošanas un patēriņa. Vēja ģeneratorus bieži vien izvieto vai uz zemes vai arī virs ūdenstilpnēm kā okeāni vai jūras un parasti tieši uz zemes izvietotie ģeneratori var saražot vienu no vislētākajām enerģijas cenām un šie ģeneratori atmaksājas mazāk kā 10 gadu laikā no to uzstādīšanas. Bet tie ģeneratori, kas tiek izvietoti jūrā ir dārgāki un arī to aprūpe un uzturēšana ir dārgāka, bet arī to elektrības ģenerēšanas īpatnības ir labākas, jo uz ūdens gandrīz visu gadu pūš vējš, bet uz zemes tā gluži nav.

Pašlaik vislielākos ieguldījumus vēja ģenerēšanas jomā nodrošina tieši Ķīna, aizņem aptuveni 45% no kopējās uzstādītās vēja enerģijas ģeneratoriem. Un Ķīna ir arī līdere kopējā enerģijas ražošanā no vēja enerģijas un Ķīnā nu jau katru gadu tiek saražoti vairāk kā 114 MW enerģijas. Savukārt valsts, kas visvairāk izmanto vēja enerģiju ir Dānija kur pat 39% no kopējās saražotās elektroenerģijas nāk tieši no vēja ģeneratoriem, bet otrajā vietā ierindojas Portugāle ar 19% no sava iekšzemes pieprasījuma, bet ASV, piemēram, saražo tikai 4.5% no savas enerģijas ar vēju.

Vēja ģeneratori parasti tiek uzskatīti, kā visneprognozējamākais enerģijas rokražošanas veids, jo vienai turbīnai enerģijas ražošana var mainīties pat 10% robežās stundas laikā un tas var radīt dažādas problēmas. Bet tāpēc, ka parasti vēja turbīnu fermas tiek veidotas plašos apgabalos un ar ļoti daudz individuālajām turbīnām, tad kopējais vēja enerģijas ražotais daudzums ir daudz vai maz paredzams un laik-apstākļu maiņas var tikt paredzētas jau dienu iepriekš un tādā veidā tiek palielināts vai samazināts kopējais enerģijas patēriņš šajā reģionā un liekā enerģija pārpludināta caur elektro tīklu uz citiem apgabaliem. Vēja enerģija ļoti labi sader kopā ar hidroelektrostacijām, kuras ir spējīgas samazināt enerģijas saražošanu un tādā veidā aizturēt ūdeni tad, kad pūš stiprs vējš, bet strādāt uz pilnu jaudu tad, kad vējš nepūs.

Vēja enerģijas industrija visā pasaulē nodrošina simtiem tūkstošu cilvēku darbaspēku un miljardus lielu ekonomisko atdevi un dod iespēju ražot enerģiju pat vietās, kur cita veida elektrības ražošana nav iespējama.

Pie mums Latvijā vēja enerģija sastāda tikai nedaudz vairāk kā vienu procentu no kopējā enerģijas patēriņa, bet kopš 2002. gada šis skaitlis ir pieaudzis no 0.2 % un tas jau ir mērāms, kā visai straujš pieaugums.