Vēja enerģija, priekšrocības un trūkumi.

Pēdējos gados, visā pasaulē, notiek strauja vēja enerģijas apgūšana. Līderi, dotajā brīdī ir ASV un Ķīna. Arī pārējās valstis cenšas neatpalikt un mēģina attīstīt šo perspektīvo ‘’tīrās’’ enerģijas veidu, kurš bāzējas uz neizsmeļamā dabas resursa – vēja enerģijas. Ar katru gadu visā pasaulē tiek uzstādīts arvien vairāk un vairāk vēja ģeneratoru. Izskatās, ka tendence paplašināties, aug.
Apskatīsim, kādas tad ir priekšrocības un kādi trūkumi ir vēja enerģijai.

Vēja enerģijas priekšrocības.

Tas ir enerģijas avots, kurš pats pilnībā atjaunojas. Saules darbības laikā, atmosfērā pastāvīgi kustas gaisa plūsmas, kuru radīšanai nav jāiegūst, jātransportē vai jāsadedzina kaut kāda izejviela. Vēja enerģijas iegūšanas avots ir neizsmeļams.

Vēja elektrostacijas darbības laikā nav nekādu kaitīgu atkritumu. Tas nozīmē, ka neeksistē nekādas ‘’siltumnīcu’’ gāzes, nav arī nekādu citu ražošanas atkritumu. Šī tehnoloģija ir ekoloģiski nekaitīga.

Vēja stacijas savai darbībai neizmanto ūdeni.

Vēja turbīnas un tādu ģeneratoru galvenās darbojošās daļas atrodas zināmā augstumā virs zemes. Masts, uz kura ir uzstādīta vēja turbīna, uz zemes aizņem maz vietas, tāpēc apkārtējās platības var tikt veiksmīgi izmantotas lauksaimniecībā. Tur var tikt izvietotas vajadzīgās ēkas un iekārtas, piemēram, tādas, kuras ir paredzētās lauksaimniecībai.

Vēju ģeneratoru pielietošana ir attaisnojusi sevi, izolētu platību lietošanā, tur, kur ar parastajiem veidiem elektroenerģiju nav iespējams piegādāt. Kādreiz, autonomā elektrības piegāde ir vienīgais iespējamais variants tādās teritorijās.

Pēc vēja elektrostaciju, ieviešanas, samaksa par kilovatu stundā manāmi samazinās. Piemēram, ASV speciāli pēta uzstādīto staciju darbu, optimizē sistēmas, tādā veidā izdodas samazināt elektroenerģijas maksu patērētājiem par 20 reizēm sākot no pašizmaksas.
Tehniskā apkope ekspluatācijas procesā ir minimāla.

Vēja enerģijas trūkumi.

Atkarība no ārējiem apstākļiem dotajā momentā. Vējš var būt stiprs vai arī tas vispār var nebūt. Lai nodrošinātu elektroenerģijas nepārtrauktu padevi patērētājiem, tādos mainīgos apstākļos, ir vajadzīga liela tilpuma elektroenerģijas uzglabāšanas sistēma. Vajadzīga infrastruktūra šīs enerģijas padevei.

Vēja ierīču uzstādīšana prasa materiālos ieguldījumus. Kādreiz tiek piesaistītas lielu reģionu investīcijas, bet tas ne vienmēr ir iespējams. Tieši pats starta etaps, paša projekta realizācija ir visdārgākais pasākums. Augstāk pieminētā infrastruktūra arī ir svarīga projekta daļa, kura izmaksā lielus līdzekļus.

Daži eksperti uzskata, ka vēja ģeneratori izkropļo dabas ainavu, ka to izskats bojā dabīgo dabas skaistumu. Tāpēc lielām firmām vajag lūgt profesionāļu palīdzību, lai izveidotu dizainu un uzstādītie ģeneratori veiksmīgi iekļautos dabas ainavā.

Vēja iekārtas rada aerodinamisko troksni, kurš var radīt cilvēkos diskomforta sajūtas. Tāpēc dažās Eiropas valstīs ir pieņemta likums, ka vēja iekārtas attālums no dzīvojamās mājas nedrīkst būt mazāks par 300 metriem, bet radītais troksnis nedrīkst pārsniegt paredzētās normas.

Pastāv neliela varbūtība, vēja iekārtu saskarei ar putniem, bet tā ir tik nenozīmīga, ka to nav vērts apskatīt tuvāk. Sikspārņi šajā ziņā ir daudz vieglāk ievainojami, tāpēc, ka to plaušu uzbūve atšķirībā no putnu plaušu uzbūves ir daudz trauslāka un tāpēc gūstot traumu iznākums var būt letāls.

Neskatoties uz vēja iekārtu trūkumiem un priekšrocībām ir acīm redzami, ka to izmantošana nes lielu labumu apkārtējai videi.