Saules enerģijas izmantošanas veidi un īpatnības.

Saule ir viens no alternatīvajiem enerģijas veidiem, kuriem ir spēja pašatjaunoties. Mūsdienās šo alternatīvo gaismas avotu izmanto agrārajā saimniecībā un iedzīvotāju sadzīves vajadzībām.

Saules enerģijas izmantošanai uz zemes ir milzīga nozīme cilvēka dzīvē. Ar sava siltuma palīdzību saule, kā enerģijas avots, silda mūsu planētas virsmu.
Pateicoties šai siltuma varenībai pūš vēji, sasilst jūras, upes, ezeri, eksistē visas dzīvības formas uz zemes.

Šo siltuma avotu, cilvēki sāka izmantot jau daudzus gadus atpakaļ, tad, kad mūsdienīgās tehnoloģijas vēl nemaz neeksistēja. Saule ir mūsdienās visvairāk pieejamais siltuma enerģijas piegādātājs uz zemes.

Sfēras, kurās tiek izmantota saules enerģija.

Ar katru gadu saules enerģijas pielietojums kļūst arvien populārāks. Vēl tikai dažus gadus atpakaļ to pielietoja dārza mājiņās, ūdens uzsildīšanai, vasaras dušām, bet tagad šo enerģijas avotu pielieto elektrības izstrādei un karstā ūdens padevei dzīvojamās mājās un rūpnieciskos objektos.

Mūsdienās saules enerģiju izmanto šādās sfērās:

 • Agrārajā saimniecībā, siltumnīcu, angāru un citu būvju apgādei ar elektroenerģiju.
 • Sporta būvju un medicīnisko iestāžu apgādei ar elektroenerģiju.
 • Aviācijas un kosmiskās rūpniecības sfērā.
 • Ielu, parku un citu pilsētas objektu apgaismošanai.
 • Apdzīvotu vietu elektrifikācijai.
 • Apkurei, elektroapgādei un karstā ūdens padevei dzīvojamās mājās.
 • Sadzīves vajadzībām.

Lietošanas īpatnības.
Gaisma, kuru saule izstaro uz zemes, ar pasīvo un aktīvo sistēmu palīdzību pārvēršas siltuma enerģijā. Pie pasīvajām sistēmām pieder ēkas, kuru celtniecības laikā tiek izmantoti tādi celtniecības materiāli, kuri visefektīvāk uzsūc saules radiācijas enerģiju. Pie aktīvām sistēmām pieder kolektori, kuri pārveido saules radiāciju par enerģiju, kā arī fotoelementi, kuri konvertē to elektrībā.

Pasīvās sistēmas.
Pie tādām sistēmām pieder saules ēkas. Tās ir ēkas, kuras ir uzbūvētas ņemot vērā visas vietējā klimata īpatnības. To celšanai izmanto tādus materiālus, kuri dod iespēju maksimāli izmantot visu siltuma enerģiju apsildīšanai, atdzesēšanai, dzīvojamo un rūpniecisko ēku apgaismošanai. Pie tādiem materiāliem pieder: izolācija, koka grīdas, gaismu absorbējošas virsmas, kā arī orientējoša ēku novietošana uz dienvidiem.
Tādas saules sistēmas ļauj realizēt maksimālu saules enerģijas izmantošanu, ļoti ātri atmaksājas izdevumi. Tas ir ekoloģiski tīrs, ļauj radīt enerģētisko neatkarību. Tieši tāpēc tādu tehnoloģiju izmantošana ir ļoti perspektīva.

Aktīvās sistēmas.
Šai grupai pieder: kolektori, akumulatori, sūkņi, cauruļvadi siltuma apgādei un karstā ūdens padevei sadzīvē. Pirmos uzstāda tieši uz māju jumtiem, bet pārējos izvieto pagrabos, tā lai varētu izmantot siltuma un karstā ūdens padevei.

Saules fotoelementi.
Lai efektīvi tiktu izmantota visa saules enerģija tiek izmantoti fotoelementi. Vēl tos sauc par saules elementiem. To virsmā ir pusvadītāji, kuri, ja uz tiem iedarbojas saules stari, sāk kustēties un ražot elektrisko strāvu. Tāds strāvas ražošanas princips nesatur ķīmiskās reakcijas, tas ļauj fotoelementiem ilgi strādāt.
Tādus saules enerģijas avotus ir viegli izmantot, jo tiem ir mazs svars, to apkalpošana ir vienkārša un tie ir ļoti efektīvi saules jaudas izmantošanā.
Mūsdienās, saules baterijas, kā enerģijas avotu uz zemes, izmanto karstā ūdens padevei, apkurei, elektrības ražošanai tādās siltās valstīs kā Turcija, Ēģipte un Āzijas valstis.

Saules kolektori.
Saules kolektori radiāciju pārvērš siltumā. Tos iedala vairākās grupās:
Plakanie saules kolektori. Tie ir visizplatītākie. Tos ir ērti lietot sadzīves apkures vajadzībām, ūdens uzsildīšanai un padevei.
Vakuuma kolektori. Tos izmanto sadzīves vajadzībām, kad ir vajadzīgs augstas temperatūras ūdens. Tas sastāv no vairākām stikla caurulēm, caur kurām iet saules gaisma un uzsilda tās, bet tās atdod siltumu ūdenim.
Gaisa saules kolektori. Tos izmanto gaisa apkurei, žāvēšanas iekārtām.
Integrētie kolektori. Tie ir visvienkāršākie modeļi. Tos izmanto priekšlaicīgai ūdens uzsildīšanai, piemēram, gāzes katli.
Saules kolektorus izmanto ūdens uzsildīšanai, karstā ūdens padevei, dzīvojamo māju apkurei.

 • Saules iekārtu priekšrocības.
  Tie ir bez maksas un neizsmeļami.
 • Tie ir pilnīgi droši lietošanā.
 • Autonomi.
 • Ekonomiski, jo līdzekļu tērēšana ir vajadzīga tikai iekārtu iegādei.
 • To lietošana garantē sprieguma maiņas vienmērību un stabilitāti elektrības apgādē.
 • Izturīgi.
 • Vienkārši lietojami.

Saules enerģijas izmantošana, ar tādu ierīču palīdzību, ar katru gadu kļūst populārāka. Saules baterijas dod iespēju ieekonomēt lielus līdzekļus, ir ekoloģiski tīri, nenodara ļaunumu cilvēka veselībai.