Hidroelektriska enerģija

Hidro enerģija, jeb vienkāršāk saukta par ūdens enerģiju ir tāda vai nu mehāniska vai elektriska enerģija, ko ražo no krītoša vai ātri plūstoša ūdens. Pasaulē šāds enerģijas iegūšanas veids tiek izmantots jau tūkstošiem gadu jo dažādas ūdens dzirnavas, lauku apūdeņošana un cita veida enerģija ir izsenis tikusi izmantota. Bet modernās hidro enerģijas pielietojumi pamatā ir tieši elektrības ražošanā, tāpēc arī tās tiek sauktas par hidroelektriskajām stacijām. Pasaulē pirmās elektrību ražojošās stacijas tika uzceltas 19 gadsimta beigās, kad tika izmantots lielu ūdenskritumu spēks un tas novirzīts ģeneratoru griešanai lai radītu elektrību. Visā pasaulē tiek saražoti aptuveni 3400 teravati elektrības tieši no hidroelektrostacijām un tas ir aptuveni 16 procenti no kopējā vispasaules saražotā elektrības daudzuma. Un tiek lēsts, ka šis skaitlis pieaugs par aptuveni 3% katru gadu.

Hidroelektro enerģija tiek ražota vairāk kā 150 pasaules valstīs, bet Ķīna ir lielākā šīs enerģijas izmantotāja kuras kopējais saražotās enerģijas daudzums sasniedz 721 teravatstundu un ir 17% no kopējā Ķīnā saražotā elektrības daudzuma. Šīs enerģijas ražošanas izmaksas ir ļoti zemas, ja neskaita sākotnējās investīcijas, kas nepieciešamas dambja un stacijas izveidei. Un šīs elektrostacijas var labi variēt ar saražotās elektrības daudzumu samazinot vai palielinot caurplūdi un tādā veidā sekojot līdzi un pielāgojoties tuvākā reģiona elektrības pieprasījumam. Šis enerģijas ražošanas veids, kad tiek uzcelts dambis pēc tam vairs nenodara nekādu kaitējumu apkārtējai videi, bet dambja celšanas laikā upes parasti tiek uzlidinātas tādā veidā appludinot tuvējos reģionus, kas tad arī notika ar mūsu slaveno Staburagu.

Šeit ir dažādi enerģijas ražošanas veidi sākot no dambjiem līdz pumpjveida stacijām, kas sasūknē ūdeni rezervuārā un izmanto, kad ir nepieciešams pēkšņs enerģijas ražošanas palielinājums. Un tad ir vēl arī turbīnas, kas izmanto tekošu ūdeni un arī paisuma un bēguma maiņu elektrostacijas. Lielākā pasaules elektrostacija it Lielie trīs dambji, kas uzcelta Ķīnā un saražo līdz pat 22 tūkstošiem megavatus enerģijas.

Latvijā mums arī hidroelektrostacijas ir ļoti labi pazīstamas jo mums ir tādi HES, kā Pļaviņu HES, Rīgas HES un Ķeguma HES, kur lielākais ir tieši Pļaviņu HES, kas saražo gadā 1730 gigavatstundas enerģijas. Un šie visi HES kopumā sastāda vairāk kā 50% no kopējā Latvenergo saražotā enerģijas daudzuma, bet pēdējos gados Latvenergo ir nācies iepirkt aizvien vairāk enerģiju, jo Daugavas ūdens pietece ir mazliet samazinājusies.

Dambji, kas tiek celti, lai ražotu šo enerģiju ir dārgi projekti un tiem arī ir lieli riski, jo, šādam dambim plīstot viss ūdens daudzums tiks aizpludināts uz tuvāko reģionu appludinot to ar vairāku metru dziļu ūdeni līdz šis ūdens viss nonāks līdz jūrai un upe ieies savās vecajās sliedēs. Bet kopumā šis enerģijas ražošanas veids ir tīrs un atjaunojams un tāpēc arī mēs tik daudz to izmantojam!